9 pravila za dobar content marketing 2016.

By 29. February 2016.Internet marketing

Kreiranje sadržaja proces je koji iziskuje puno truda i vremena. Donosimo nekoliko savjeta koji ga mogu olakšati.

1. Planiranje (priprema)

Kažu da je dobra priprema pola posla. U produkciji sadržaja vrijedi isto pravilo. Kvalitetna priprema osigurat će vam da na vrijeme krenete u produkciju i imate dosta prostora za eventualne prilagodbe. S temeljitim planiranjem imat ćete više prostora za kreativnost nego da sve radite ad hoc. U ovom slučaju očekuju vas i bolji rezultati jer ste pritom stigli promisliti i poraditi na ostalim elementima produkcije sadržaja.

2. Što (tema)

Jasno definirajte temu koju obrađujete. Odredite kako se ta tema uklapa u vaš (tjedni / mjesečni / godišnji) contentmarketinški plan, je li komplementarna s drugim komunikacijskim aktivnostima koje provodite, kako ih nadopunjava i potpomaže… Imajte na umu i ono što vaša publika želi konzumirati, teme na koje preferira klikati, a koje se dovode u svezu s vašim brendom, proizvodima i uslugama. Osim toga, u ovoj fazi morate jasno precizirati kome se, kada, zašto i kako obraćate.

3. Kome (publika)

Dobro istražite publiku kojoj se obraćate i njeno ponašanje na online platformama. Jasno je da će jedna te ista tema namijenjena različitim publikama biti potpuno drugačije prezentirana i distribuirana. Zato prije produkcije morate imati precizan odgovor na pitanje kome točno se obraćate. Odgovor na to pitanje određuje u kojoj formi ćete proizvesti sadržaj, kakav ton komunikacije i vizuale ćete koristiti, na kojim platformama ćete ga i kada distribuirati te još puno drugih elemenata.

4. Kada (timing)

Prava stvar treba pravi trenutak da bi bila prava stvar, odnosno – timing je sve. Vi želite da sadržaj kojeg ste proizveli dođe do željene publike, a publika će taj sadržaj konzumirati ukoliko je objavljen u pravome trenutku, u trenutku kada će joj pomoći i pravovremeno je educirati, zabaviti ili informirati. Zasigurno će više ljudi u proljeće kliknuti na temu o pripremama sezonske namirnice poput šparuga nego najesen kada ista nije dostupna svježa.

5. Zašto (cilj)

I prije nego krenete u produkciju mora biti jasan razlog kreiranja sadržaja, odnosno cilj koji se njime želi postignuti. Je li to, primjerice, promocija proizvoda ili usluga među određenom ciljnom skupinom, posjećenost web stranicama ili generiranje kontakata, svaki od tih ciljeva utječe na vrstu sadržaja kojeg ćemo kreirati te kada i kako ćemo ga distribuirati.

6. Kako (format)

Odaberite format primjeren za publiku koji će najbolje utjecati na ostvarenje cilja. Na raspolaganju nam stoje doista brojni formati poput videa, blogpostova, infografika, interaktivnih ili video infografika, e-Bookova… Nemojte zanemariti dizajn, odnosno vizualnu prezentaciju jer korisnici bolje reagiraju na vizualne sadržaje. Pripazite na ton komunikacije. Kreirajte originalan, autentičan sadržaj. Važnija je njegova kvaliteta nego kvantiteta.

7. Distribucija (oglašavanje)

Distribucija je još jedan od ključnih elemenata produkcije sadržaja. Ukoliko ste, na primjer, kreirali e-Book koji ima za cilj prikupljanje e-mail kontakata željenih korisnika, nije ga dovoljno samo proizvesti već morate imati i plan kako ćete ovaj sadržajem pojedinim korisnicima približiti. Hoćete li ga inicijalno predstaviti na blogu i podijeliti na društvenim mrežama te pritom oglašavati, je li oglašavanje na Googleu bolja opcija, jesu li to banneri na određenim portalima ili možda cross promocija. Svaka od ovih radnji utječe na rezultat.

8. Praćenje (rezultati)

Nakon što ste odradili sve prethodne korake, na redu je praćenje i mjerenje rezultata te ostvarenih ciljeva. Koje metrike ćemo pratiti ovisi o ciljevima koje želimo ostvariti. Koliko je ljudi posjetilo naše web stranice i na njima se zadržalo? Jesu li dijelili pojedini sadržaj? Koliki postotak njih je odmah napustio link, a koliki ostao na webu? Otkud su došli i koliko su se uopće na njemu zadržali te po čemu su pritom klikali? Svaka od ovih brojki daje nam važan uvid u ponašanje korisnika i predstavlja temelj za razvoj i napredak.

9. Učenje (poboljšanja)

Jesmo li zadovoljni rezultatima? Što smo napravili dobro, a što loše? Kako cijeli proces možemo poboljšati? Jesmo li bili dovoljno efikasni? Svaki kreirani sadržaj prilika je za naučiti nešto novo.

Izvor