Dizajn i priprema časopisa

By 29. June 2015.Print i tisak, Vijesti
print časopisa

Dizajn i priprema/prijelom časopisa sa jedinstvenim dizajnom svake stranice, te cijelovito grafičko riješenja.

Tisak časopisa u manjim nakladama je moguće naručiti i sa ovim opcijama.

  • tisak časopisa u jednoj, dvije boje ili u coloru
  • jednostrani ili obostrani tisak korice časopisa
  • zaštita korice časopisa lakiranjem ili plastifikacijom
  • obostrani tisak unutrašnjih listova časopisa
  • uvez časopisa klamanjem ili meki uvez

print časopisa