PRIPREMA ZA TISAK

Isključivo pravilnom grafičkom pripremom za tisak moguće je gotovo eliminirati eventualne pogreške koje bi mogle nastati pri procesu tiska.

priprema-za-tisak
Podrazumjeva niz stručnih radnji pomoću kojih dizajnerska rješenja dovodimo do konačnog tiskanog ili promotivnog proizvoda. Priprema je vrlo važan i odgovoran segment grafičkog posla. Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama tiska i dorade proizvoda, kao i poznavanje karakteristike materijala od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se tiska.

Raspolažemo kvalitetnim i raznolikim alatima grafičke pripreme. Osnovna platforma za rad grafičkih programa je postavljena na Windows operativnom sistemu.

Radimo pripremu materijala za sve tehnike tiska:

 • Offset tisak
 • Digitalni tisak
 • Tisak velikih formata
 • Sitotisak i tampon tisak
 • Folio tisak i zlatotisak
 • Slijepi tisak ili blindruck
 • UV lak
 • Lasersko graviranje
 • Izrada nacrta za štance

Termin grafička priprema obuhvaća cijeli proces kroz koji prolazi dokument prije samog čina printanja.
Dokument prolazi nekoliko faza prije printanja, ali najprije ga kreira grafički dizajner. Zatim dolazi proces grafičke pripreme, a u to je uključeno:

 • provjera gramatičkih grešaka ili nedostataka, od strane klijenta odnosno naručitelja
 • provjera da li su sve fotografije i slike u potrebnom formatu separacija boja za klasičan tisak
 • provjera fontova
 • provjera općenitih postavki layouta, kao što su margine, veličina papira, veličina tiskovne forme, veličina napusta

Ukoliko u proces nije uključen grafički dizajner, onda se grafička priprema sastoji od kreiranja dokumenta prema priloženoj šabloni, skici ili nacrtu. Ukoliko ne postoji skica s precizno određenom tipografijom, veličinom i izborom fontova, pozicioniranjem fotografija, onda se posao kreiranja dokumenta zove grafičko oblikovanje.

PRIJELOM ZA TISAK

Prijelom teksta i fotografija za knjige, brošure, časopise i drugo

Prijelom za tisak je finalno prelamanje časopisa nakon obavljene pripreme. U prijelomu materijal (časopis, knjiga, brošura, katalog) dobiva svoj konačni izgled. Nakon završenog prijeloma, po želji i potrebi radi se probni otisak (test print). U slučaju zahtjevnijih publikacija, probni otisak je od velike važnosti, a u ukupnom trošku predstavlja neznatni dio budžeta zato ga svakako preporučamo, a u nekim slučajevima i inzistiramo na test printu prije samog tiskanja materijala. Prijelom radimo po pravilima grafičke struke, uvijek u konzultaciji sa odjelom tiska. Finalni prijelom, kao i kompletna grafička obrada ostaje, naravno, u vlasništvu klijenta.

GRAFIČKA PRIPREMA UKLJUČUJE:

 • Izradu grafičkog prijedloga
 • Unos, prijelom i korekture teksta
 • Skeniranje i obradu fotografija
 • Montažu fotografija
 • Po potrebi i korekturu i prijevode teksta
 • Obrada vektorskih objekata
 • Razmještaj svih elemenata na proizvod
 • Montažu na tiskovni format
 • Izradu napusta, reznih i tiskarskih znakova

Grafička priprema radovi


Više