INTERNET KAMPANJA

Internet marketing uključuje sveobuhvatnu prisutnost na internetu i svim njegovim kanalima promocije.

internet-kampanja

Internet marketing ili internet oglašavanje, još se i skraćeno naziva i-marketing, web marketing, online marketing, ili e-Marketing, jest oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta. Praćenje razvoja novih trendova iznimno je zahtjevan posao i jedan od ključnih faktora uspješne online kampanje. Internet oglašavanje ima nekoliko prednosti u odnosu na konvencionalne oblike. Ključna prednost je njegova daleko niža cijena, a potom dolazi mogućnost preciznog ciljanja željenih skupina te lako mjerljiv povrat na investiciju. Svakodnevno oglašivač može pratiti sve relevantne statistike o posjetiteljima svoje internet stranice te kupcima pojedinog proizvoda ili usluge. U svakom trenutku je poznato da li se pojedina investicija isplati i na vrijeme je moguće prekinuti kampanje koje ne ostvaruju zadovoljavajući povrat.

Ovdje podrazumjevamo oglašavanje putem Google-a, raznih društvenih mreža, putem portala, blogova i slično. Preduvjet kvalitetnog internet marketinga je izrada funkcionalne i moderne web stanice koja ima u sebi ugrađene sve potrebne module za visoki rang na tražilicama. Bez kvalitetne internet stranice nema kvalitetnog internet marketinga. Obratite nam se za kompletnu uslugu od izrade web stranica do promocije u internet marketingu.

Internet marketing radovi

Više