Izrada ulaznica, karata, vip karata

By 15. September 2014.Vijesti
ulaznice

Izrada ulaznica, karata, vip karata, personaliziranih, sa varijabilnim tiskom sa različitim numeracijama ili perforacijama. Ulaznice se najčešče koriste za glazbena, sportska, kulturna događanja, ali također i za poslovne ili sajamske prigode. #ulaznice #karte

Ulaznice personalizirane, ali i ostale ulaznice je potrebno adekvatno grafički dizajnirati, oblikovati tekstualne i vizualne sadržaje za nezaboravan estetski doživljaj. Ulaznice mogu biti u bloku ili pojednačne, ovisno kome je namijenjena. Cijena izrade ulaznica, karata, vip karata je ovisna o različitim elementima izrade, dizajna i količine.