Izrada web stranica cijena ovisi o puno faktora, kao što su brzina web stranica, atraktivnost web stranica, optimizacija internet stranica, veličina i struktura sam stranice. Cijena izrade web stranice je vrlo varijabilna, te tako možete kod deset dizajn studija dobiti deset različitih cijena.

Brzina web stranice ovisi o optimizaciji weba tj. optimizaciji same web stranice. Najčešće ovisi o samim materjalima na webu, slike, tekst, pri čemu je naglasak na obradi slika za web. Smanjivanjem veličine same slike, dobivamo brže web stranice, ali pritom moramo paziti da pri sažimanju slika ne „pati“ previše kvaliteta. Formati slika su najčešće u jpg. i png. formatu.

Optimizacija web stranice se može vidjeti i u //http pozivima što ih web stranica ima. Naravno što manje poziva prema serveru, web stranica je brža.

Cijena web stranica

Cijena web stranica ovisi i o ovim parametrima kao: da li je sama web stranica rađena u cms-u, da li je preuzet sami „template“ nekog cms-a. Cijena dalje ovisi i o  kupnji stranice, tj. da li ste išli preko tvrtke koja plaća porez ili na „crno“.

Najčešći parametar cijene izrade web stranice je struktura same web stranice, tj. koliko je velika sama web stranica po stavkama menija.  Domena i hosting isto tako pridonose cijeni izrade web stranica, kao i održavanje samih web stranica.

Izrada web stranica apartmana je najčešća tražena usluga zbog razvijenosti turizma u Hrvatskoj, te nudimo različite predloške , personalizirane stranice sa različitim modulima, „widget-ima“ , te prijavu na različite turistički relevantne web servise i stranice.