Kaširanje folije na kappa ploču

By 2. June 2015.Vijesti
kasiranje folija na kappa plocu

Print sjajne folije koja se kasnije kašira. Kaširanje folije na 10mm kappa ploču.  Plaketa ili ploča je dimenzija 100 x 50 cm, te je idealna za unutrašnje promocijske aktivnosti.

Kao podloge se još mogu koristiti Forex ploče, PVC ili Lexan ploče. Tisak se vrši u digitalnom printu velikih formata.

Cijenu kaširanih ploča u digitalnom printu velikih formata određuju: dimenzija, vrsta folije, vrsta i debljina ploče, dorada, količina i montaža.

info@tabitha.hr