Na Facebooku više nema slika kada dijelite linkove s portala

By 2. November 2021.Vijesti

Posljednjih nekoliko dana korisnici Facebooka mogli su primijetiti da kada dijele tekstove s internetskih stranica medijskih kuća, da se više ne prikazuje fotografija opreme teksta, već samo naslov i naziv portala, što prilično narušava korisničko iskustvo.

Posljedica je to primjene Direktive Europske unije o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu. Za tumačenje o čemu se zapravo radi, obratili smo se informatičkom stručnjaku Marku Rakaru.

“Striktnom primjenom direktive, Facebook je počeo linkove na stranice europskih izdavača prikazivati samo kao naslov i naziv portala, te više ne vidimo prateću fotografiju i sažetak teksta bez eksplicitnog dopuštenja izdavača. Facebook u svojem objašnjenju kaže kako će se direktiva početi primjenjivati u času kada nacionalno zakonodavstvo preuzme predmetnu direktivu što se nedavno i kod nas dogodilo”, kaže Rakar.

Izdavačima je Facebook do sada bio značajan kanal za privlačenje čitatelja

No čini se da bi ova situacija umjesto zaštite, izdavačima mogla stvoriti i štetu, jer je Facebook, barem do sada, bio značajan kanal za privlačenje čitatelja.

“Prije dvije godine smo puno diskutirali o zahtjevima izdavača koji su tražili da društvene mreže i tražilice ne mogu bez naknade prenositi sadržaj. Taj zahtjev koji u svojoj srži ima zaštitu intelektualnih prava izdavača i autora ugrađen je u europsku direktivu i od prije nekoliko dana se počeo primjenjivati i kod nas. Iako je temeljna ideja zaštititi sadržaj od neovlaštenog kopiranja i korištenja, činjenica jest kako je dijeljenje linkova na društvenim mrežama ujedno i jedan od najefikasnijih mehanizama za privlačenje čitatelja na stranice izdavača”, pojašnjava Rakar.

Facebook doslovno tumači Direktivu, kako bi izdavačima pokazao što će se dogoditi ako se ne dogovore

Što se tiče mogućnosti za razrješavanje ove situacije, za sada se čini da je jedini izlaz u tome da izdavači daju dopuštenje Facebooku da koristi njihov sadržaj kao i do sada.

“Direktiva je ovdje i ne vidim veliku mogućnost da ona bude opozvana ili zaustavljena. Istovremeno, Facebook je iskoristio vrlo doslovno tumačenje direktive kako bi ‘pokazao’ izdavačima efekte koji će se dogoditi bez međusobnog dogovora, a što se očito misli koristiti u budućim pregovorima o naknadama. Izdavači mogu dobrovoljno dopustiti da Facebook koristi njihov sadržaj u mjeri kao i do sada, tako da ono što će se dogoditi je da će u idućim satima i danima većina izdavača prihvatiti Facebookovu ponudu”, zaključuje Rakar.

Izvor: telegram.hr