Plakati za vanjske uvjete.

Vrsta materijala: vjetropropusni mash banner za vanjske uvijete, digitalni print u boji grafičkog vizuala.
Izrada: kompletna grafički dizajn i priprema plakata, priprema za print, konfekcioniranje – izrada džepova zbog čvrstoće rubova i ugradnja ringova za lakšu prilagodbu pri montaži, bez malo muke čak i manje stručnim osobama na tom području djelatnosti i za takvu vrstu posla.
Plakati su izrađeni za klijenta koji se bavi uslugom masaže na otvorenom i vjetrovitom prostoru, prednost mash bannera je još i u tome što vjetar kroz njega prolazi, znači da je za razliku od npr. ceradnog bannera, koji je pune strukture bez vjetropropusnih sitnih rupica, ovakvom mash plakatu vjetar ne može naštetiti u smislu da ga otkine s ringova, jer kroz njega struji. Plakati su montirani na svim stranicama drvene kućice postavljene za masažu koja je smještena na glavnoj plaži u Primoštenu, po imenu Velika Raduča. Svojim atraktivnim izgledom kućica za masažu s plakatima tj. mash bannerima ili plakatom plijeni pozornost kupača, pa čak i šetača uz plažu i svih ostalih osoba koji se tjekom dana i noći nalaze neposredno u blizini, te na taj način direktno utječe na uspjeh poslovanja našeg klijenta.

Najčešča upotreba plakata za vanjske uvijete

  • hoteli
  • caffe barovi
  • restorani
  • pizzerije
  • razni poslovni objekti
  • shopping centri
  • terase na uglovima i na vrhovima zgrada