google oglašvanje

Ako je oglašavanje na društvenim mrežama more informacija, onda je Google AdWords ocean. Stavimo na stranu tehničku implementaciju i operativu, kreiranje strategije i planiranje, i ostaje kompletna nova etimologija koju treba savladati ako je odluka da se oglašavanje radit inhouse, ili u suprotnom, da se znaju razaznati izvještaji koje agencija šalje.

Kako bi uspjeli razaznati što znače silni brojevi i metrike koje su prezentirane u izvještajima i statistikama, pripremili smo vam mali rječnik pojmova koji možete držati pri ruci prilikom upoznavanja s ovim načinom oglašavanja. Pa, krenimo:

1. Kampanja – osnovna organizacijska jedinica oglasa. Unutar kampanje definira se proračun te tip kampanje i općenita strategija oglasa.

Postoji šest vrsta kampanja:

  • Search Network With Display Select – kombinacija oglasa na pretraživačkoj mreži i prikazivačkoj mreži
  • Search Network only – prikazuje oglase samo na pretraživačkoj mreži
  • Display Network only – prikazuje oglase samo na prikazivačkoj mreži
  • Shopping – kampanja koja direktno kataloški prikazuje proizvode prilikom pretraživanja. Za nju je potrebno osposobiti Google Merchant Center
  • Video kampanje
  • Universal app – služi za promociju aplikacija

AdWords_osnovni_pojmovi

Odabir kampanja unutar sučelja

Nadalje, oglasi unutar kampanje organizirani su po grupama. Praksa je da se grupe oglasa kategoriziraju kao i  stranica, tematski te po ključnim riječima. Dakle, oglasi moraju pratiti prirodu web stranice. Unutar “ad grupa” definiraju se posebni dnevni proračuni za svaku od kategorija koja je odabrana, baš kao i strategija te odabir ciljane publike.

2. Ključne riječi – riječi ili skupine riječi koje su prepoznate kao relevantne za brand i služe za pokretanje oglasa prilikom korisnikovog pretraživanja. U principu, ključne riječi razlikovni su faktor mogućnosti hoće li se oglas pojaviti kod korisničke pretrage. Prilikom planiranja ključnih riječi Google nudi set alata koji mogu pomoći u odabiru optimalnih za određeni proizvod ili uslugu.

3. PPC ili “Pay Per Click” – jedna od esencijalnih kratica korištenih u AdWords diskurzu. Kad govorimo o PPC-u, većinom se to odnosi na cijenu koju ćemo platiti za klik na oglas. Istoznačnica je CPC ili “Cost Per Click”. Također, CPC je ujedno i jedna od aukcijskih strategija kojom se određuje politika cijena oglasa. Odnosi se na to da se plaća samo ako korisnik klikne na oglas.

4. “Bid strategy” ili aukcijske strategije – način na koji se bira plaćanje oglasa. Oni ovise o tome kakva vam je korisnika potrebna – želi li se samo da se oglasi vide, da ciljana skupina klikne na oglas ili pak izvrši neku određenu radnju. Shodno tome, bira se strategija.

5. CPM ili “Cost Per thousand Impression” – kratica koja se odnosi na jednu aukcijsku metodu prilikom koje se naplaćuje svakih 1000 prikazivanja oglasa. Korisno prilikom “rand awareness” kampanja.

6. “Impressions” – broj prikazivanja oglasa.

7. “Quality Score” – Googleova determinacija o tome koliko je određeni oglas kvalitetan i podoban za prikazivanje.

8. “Bid Amount” – cijena koju ste spremni platiti za željenu korisničku akciju (klik, konverziju, prikazivanje i sl.). Kod odabira CPM strategije, to je iznos koji ste spremni platiti za 1000 prikazivanja.

9. “Ad Rank” – vrijednost koja određuje poziciju oglasa (na kojem će mjestu biti u rezultatima pretraživanja) i hoće li oglasi biti prikazani. On se temelji na “bid amountu” i “quality scoreu” oglasa.

AdWords_osnovni_pojmovi

Izračun Ad Ranka

10. CTA ili “call to action” – akcija koja se očekuje od korisnika.  Poželjno je da se unutar oglasa inkorporiraju jasni i koncizni CTA poput “kupite odmah”,  “kontaktirajte nas”, “predbilježite se” i slično.

11. “Landing page” – odredišna stranica na koju korisnik dospijeva kad klikne na oglas. Ona mora biti usko povezana s oglasom i odgovarati mu po temi i informacijama.

12. Odredišni URL – adresa na koju se upućuje korisnik nakon što klikne na oglas. To je URL kojeg korisnici neće vidjeti sve dok ne kliknu na oglas i stoga može imati više znakova od onog što Google dozvoljava prilikom kreiranja oglasa.

13. URL za prikaz – to je URL koji se prikazuje u oglasu prilikom rezultata pretraživanja. On ima ograničen broj znakova, stoga se može razlikovati od odredišnog URL-a.

14. CTR ili “Click Through Rate” – metrika koja broji koliko je osoba koje su vidjele oglas kliknulo na njega.

15. “Ad extension” – dodaci oglasu koji pružaju dodatne informacije poput broja telefona, adrese ili pak dodatne web stranice koje se mogu priložiti oglasu. Općenito pridonose boljoj kvaliteti oglasa i njihovoj većoj uspješnosti.

Ovih petnaestak pojmova samo su početak kompleksne kombinatorike koju sadrži Google oglašavanje. Nadamo se da će vam pomoći u boljem razumijevanju AdWords terminologije, a ako želite saznati više, pišite nam u komentarima.

Izvori slika: searchengineland