Tisak na pregače

By 23. March 2016.Print i tisak

Tiskom na pregače je moguće napravtii presonalizirani otisak, te otisnuti vaše ime, zanimanje, firmu ili neki zanimljivi slogan. Grafičku pripremu možmo složiti mi ili nam je vi možete poslati.
Namjenjene za svakodnevnu upotrebu često su i reklamni proizvodi naših kupaca.

Tisak može ići preko cijele površine pregače, tisak može ići i na džep pregače, kao i na trake ako je tako u oblikovanju proizvoda zadano. Otiskujemo na iskrojene dijelove.
Samo završavanje proizvoda također se dogovara s kupcem, na koji način želi da se proizvod završi i s kojim detaljima.

Pregače izrađujemo od malenih dječjih, do ženskih konobarskih, muških konobarskih, klasičnih kućnih pregača, pragača s podesivim trakama oko vrata, pa sve do većih zaštitnih pragača.