DIGITALNI TISAK MALIH FORMATA

Digitalni tisak malih naklada omogućuje nižu cijenu i bržu izradu.

digitalni-tisakDigitalni print je moderna tiskarska tehnologija koja ksenofotografskim postupkom pomoću lasera prenosi zadani motiv na papir. Digitalni tisak znatno pojednostavljuje tiskarski poces, jer omogućuje tisak malih i srednjih naklada, bez izrade filmova i ploča kao što je slučaj u offsetnom tisku.

Prednosti digitalnog tiska su: mala količina, brzina i kvaliteta otiska, povoljnija cijena, te mogućnost personaliziranog dizajna ili elemenata pripreme. Najveći format otiska je 320×450 mm, a maximalna gramatura papira za tisak je 350g. Moguć je i print na eksluzivnim, samoljepljivim, recikliranim, premaznim i nepremaznim papirima. Dovoljno je da nam datoteku predate u nekom standardnom grafičkom programu i mi ćemo vam najčešće u roku 24 sata izraditi traženi proizvod.

Korisnici digitalnog printa malog formata računaju na brzinu izrade, često je u to nekoliko sati ili u istom danu. Također računaju na kvalitetan otisak i povoljniju cijenu u odnosu na offset tisak. Preciznost otiska u digitalnom printu je u odstupanju od oko 10-tak % u grafičkom vizualu. Moguće je takve materijale plastificirati, savijati ili napraviti osnovne tiskarske dorade. Za zahtjevnije aktivnosti poput štancanja, slijepog tiska, UV laka i sl., potrebno je tiskati u offset tisku, jer digitalni print nije mikronski precizan.

Ako trebate neku promociju brzo i povoljno, za vas je pravi odabir digitalni tisak malih formata.

Digitalni tisak malih formata specijaliziran je za izradu:

• print vizit karti
• print memoranduma
• print mapa/fascikala
• print kataloga
• print brošura
• print letaka
• print plakata
• print naljepnica
• print deklaracija
• print cjenika

• print  zahvalnica
• print  diploma
• print  privjesnica
• print  etiketa za vino
• print  numeriranih promocija
• print  personaliziranih promocija
• print  QR kod ili bar kod tiskanica

Digitalni tisak malih formata radovi

Više