OFSET TISAK

Ofset tehnika tiska je najpreciznija vrsta tiska namjenjena za veće količine.

offest-tisak

Ofset tisak je tehnika tiska gdje se boja transferira sa ofsetne ploče na gumenu ploču, a s nje na arak papira.
To je indirektni postupak umnožavanja tiskovne forme na tiskovnu podlogu.

Najčešće se koristi za veće formate, velike naklade i zahtjevne grafičke pripreme, gdje postiže najbolje rezultate od svih ostalih vrsta tiska. Također, je po cijeni za veće količine najisplativiji. To je tehnika tiska koja je podatna za sve potrebne vrste dorade i specijalne zahtjeve, kao npr. štancanje ili UV lak.

Najčešći naručitelji su agencije, tvrtke, obrti ili pojedinci. Svi oni su sigurni da putem ofseta dobivaju najbolju kvalitetu tiska, te srazmjerno naručenoj količini i najprihvatljiviju cijenu. Posebnu pozornost posvećuju tvrtke koje moraju isključivo pratiti zadane vizualne standarde: boje, fontove i ostale elemente. Takvu preciznost može postići više od svih ostalih tehnika ofset tisak.

Ofset tisak je neizbježna i nezamjenjiva tehnika tiska i u doba moderne tehnologije.

Ofset tisak je specijaliziran za:

 • Tisak kataloga
 • Tisak brošura
 • Tisak mapa
 • Tisak blokova
 • Tisak vizit karti
 • Tisak memoranduma
 • Tisak kuverti
 • Tisak plakata
 • Tisak vrečica
 • Tisak naljepnica
 • Tisak rokovnika
 • Tisak kalendara
 • Tisak kutija i drugo

Ofset tisak radovi


Više