Mape najčešće se koriste za prenošenje ili čuvanje dokumenata, ne rijetko u prezentacijske svrhe i za sajmove, izrađene su od tvrđeg papira ili kartona te mogu biti dodatno plastificirane. Digitalni tisak omogućava izradu manjih naklada i varijabilnost podataka kad je potrebno svaku mapu personalizirati. Kada se radi o personaliziranim mapama za dokumente ili općenito o manjim količinama džepići za dokumente zasebno se ljepe. Veće naklade rade se tehnikom offsetnog tiska kada je mapa sa klapnom/džepom iz jednog komada.