Tisak na kuverte

By 17. March 2017.Print i tisak
kuverte

Kuverte mogu biti različitih formata, a najčešće se upotrebljavaju takozvane American kuverte, formata 23×11 cm ili 22×10 cm. Također, se iste dijele na one sa ili bez prozorčića, odnosno sa lijevim ili desnim prozorom. Isto tako, često su u upotrebi kod poslovne komunikacije i kuverte slijedećih formata :
• 114×162 mm
• 125×176 mm
• 162×229 mm
• 176×250 mm
• 229×324 mm
• 250×353 mm
• 260×360 mm
• 300×400 mm
Kuverte se dotiskuju u jednoj ili više boja. Uobičajen je dotisak logotipa sa svim podacima tvrtke: ime, zaštitni znak, adresa, telefon, e-mail, internet stranica i slično.

Ulaganje u personalizirane kuverte u skladu s vizualnim identitetom vaše tvrtke svakako je odličan odabir. Kuverta koja nosi ima i znak vaše tvrtke biti će primijećena. Dobro dizajnirana kuverta jednako je važna kao i poslovni dokumenti koji se njome prenose. Neka vaša poslovna korespondencija bude na ozbiljnoj poslovnoj razini, a kod dizajniranja pripazite da bude u skladu s dizajnom memoranduma i posjetnice, kako bi vaše poslovno komuniciranje imalo zaokruženu i upečatljivu priču.

Kuverte mogu biti različitih dimenzija, oblika i kvalitete izvedbe. Važno je definirati za što vam kuverta služi. Naše kuverte su u standardnom poslovnom formatu, DL. DL otisnuta kuverta savršeno pristaje uz tri puta presavinuti memorandum.

Imate li svoj dizajn kuverti, pripremljen prema tehničkim specifikacijama za tisak, jednostavno ga uploadajte i mi ćemo ga otisnuti za vas. Ako nemate, izaberite među stotinama profesionalno dizajniranih predložaka spremnih za personalizaciju prema vašim poslovnim potrebama. Ili nazovite našeg dizajnera, koji će za vas napraviti jedinstveni dizajn.