Tisak na meš ili rupičasti baner.

By 24. October 2014.Vijesti
tisak-na-baner-rupičasti,-mesh

Tisak na tzv. meš ili rupičasti baner vrši se tehnikom digitalnog tiska velikih formata. Pošto su dimenzije najčešće veće ili velike,  pogodan je za ograde, fasade, skele i slična mjesta. Meš baner ima vrlo dobru vidljivost, a time je vaša promocija zajamčena.

Mesh (meš) ili baner se montira na unaprijed predviđena mjesta, ograde, zgrade, frekventne lokacije ili bilo gdje drugdje,  kako bi se što bolje istaknuo vaš logotip, ime događaja, usluga ili proizvod. Putem FM profila, uz adekvatnu montažu, moguće je mesh pričvrščivati na bilo koju lokaciju ili visinu (ovisno o zakupu prostora).

Za kvalitetni ispis mesha potrebno je da grafički vizual bude u odgovarajućem formatu, sa grafički obrađenim elementima i što više rezolucije slika.

Cijenu meš – rupičastog bannera u digitalnom printu velikih formata određuju: dimenzija, dorada, količina i montaža.