Dizajn štanda za Croatia osiguranje na velesajmu

Opis: Dizajn štanda
Izrada: Izrada visećih hangera, plakata, naljepnica, kappafix postera, oglasnih ploča, elemenata namještaja i sl.

Dizajn štanda je efektan nastup na sajmovima

Sajamski nastupi i prezentacije traže mnogo kreativnosti koja se ogleda u svim segmentima sajamskog predstavljanja, od prezentacije usluga, preko osoblja, pa sve do samog izgleda štanda. Estetika je ta koja je oduvijek privlačila ljudsko oko. Sajamska prezentacija je značajna za organizaciju zbog održavanja na tržištu, učvršćivanja veza sa kupcima i predstavljanje programa potencijalnim kupcima, susreta sa novinarima i sl. Prilikom planiranja sajamskog nastupa, od velikog je značaja i sam dizajn štanda kako biste se istaknuli u odnosu na konkurenciju.